Aktualności wydziału

Miesiąc:
Seminarium szkoleniowe dla kierowników / zastępców kierowników urzędów stanu cywilnego
30 września 2019
Wojewoda Łódzki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łodzi, w dniach 25-26 września 2019 r. zorganizował w Nieborowie seminarium szkoleniowe dla kierowników / zastępców kierowników urzędów stanu cywilnego.
więcej
ZAPROSZENIE na Dni Otwarte
23 września 2019
dedykowane pięciu różnym grupom cudzoziemców z obszaru państw trzecich: studentom, małżonkom obywateli polskich, pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców z obszaru państw trzecich, cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka i polskie pochodzenie, pozostałym cudzoziemcom z obszaru ...
więcej
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta